Neurofeedback

Neurofeedback hos PlusJob

Det er med stolthed vi nu kan tilbyde Neurofeedback i PlusJob.

EEG-træning efter Othmer metoden er udviklet og afprøvet med stor succes gennem 40 år. Neurofeedback er et meget brugbart redskab til at bringe mennesker i bedre balance. I PlusJob ser vi det som et godt supplement til den indsats vi yder i forvejen.

Neurofeedback kan give dig:

bedre psykisk balance
mere overskud
bedre fokus

Læs mere om:
Hvad er neurofeedback
Hvordan foregår træningen
Hvad kan der opnås med Neurofeedback
Hvor lang tid varer et behandlingsforløb
Hvad koster det

Hvad er neurofeedback

Neurofeedback er en metode til at træne et af de vigtigste organer vi har, nemlig hjernen. Det vi træner er hjernens evne til selvregulering af det, der hedder ”arousel”, altså niveauet af ”vågenhed”. Ved træningen aktiveres de dele af hjernen, der arbejder for langsomt og  de dele, der arbejder for hurtigt, dæmpes. Med neurofeedback udnyttes muligheden for at træne hjernens ubevidste del gennem feedback baseret på målinger fra hovedets overflade.

Neurofeedback kaldes også EEG Træning. I 40 år har neurofeedback været brugt til træning af hjernen. Gennem årene er metoden udviklet ganske betydeligt og i dag findes meget højtudviklet udstyr, der gør brug af den nyeste teknologi. Det er det udstyr, vi bruger i PlusJob.

Hvordan foregår træningen

Træningen foregår ved, at tre små elektroder fastgøres på hovedbunden ved hjælp af en kontakt creme. Disse elektroder modtager (sender ikke) impulser fra hjernen, som via en forstærker overføres til en computer. Herfra afspilles et computerspil på en skærm, som du skal følge, og træningen kan starte.

Når hjernen arbejder godt, går spillet godt. Det opleves ved bedre lyd, tempo og effekter. Hvis der kommer støj på tankerne, som udtryk for at hjernen arbejder uhensigtsmæssigt, nedsættes hastigheden på spillet. Hjernen forstår dette på det ubevidst plan, og hjernen vil gerne arbejde effektivt. Derfor træner vi på det ubevidste plan. Metoden er, at hjernen, ved brug af positiv feedback i spillet, lærer at arbejde effektivt.

Træningen varer 25-35 min. Du skal afsætte ca. 1 time til hvert besøg, så vi har tid til at tale om, hvordan det går både før og efter træningen. På denne måde sikrer vi det bedste forløb for dig.

For at målrette træningen starter vi med en samtale. Her udfyldes et spørgeskema om, hvad du oplever og vi sammensætter et træningsforløb med Neurofeedback, der passer til netop dig.

Hvad kan der opnås med  Neurofeedback

Selvregulering  af  ”arousel” er altafgørende for at hjernen arbejder effektivt. Hjernen vil gerne arbejde effektivt, men der kan være belastninger som gør det svært. Rigtig mange psykiske og fysiske tilstande har udgangspunkt i hjernen eller påvirker hjernens funktion. Med neurofeedback kan symptomerne på en del belastninger behandles. Der er påvist gode resultater i forhold til bl.a. angst, depression, stress, misbrug, migræne, ADHD, autisme, PTSD, søvnproblemer m.m.

 

Hvor lang tid varer et behandlings forløb .

 Der er stor forskel på hvor lang tid der går, før den enkelte mærker forandring. Det afhænger i høj grad af hvor store belastninger, der er tale om. Når den enkelte oplever en begyndende forandring, er det vigtigt at forandringen stabiliseres gennem fortsat behandling.  Du skal have lidt tålmodighed, og vi ønsker ikke at starte behandlings forløb, uden at der er den bedste mulighed for, at du opnår en mærkbar effekt. Derfor skal du indstille dig på et forløb med minimum 15 behandlinger. Hvor der er tale om alvorlige og indgribende belastninger, vil det ofte være nødvendigt med op til 30-40 behandlinger for at stabilisere forandringen. For at opnå den ønskede effekt er det nødvendigt at behandle flere gange om ugen de første uger. Herefter er det individuelt hvor ofte der behandles.

Peek Performance 

Eftersom det handler om at optimere hjernens selvregulering og dermed ydeevne, anvender bl.a. musikere og sportsfolk  neurofeedback for at opnå den allerbedste præstation.

Hvad koster det

Første behandling incl. forberedende interview.   kr. 650
Efterfølgende 10 behandlinger i alt kr. 6000
Pris herefter:
10 behandlinger i alt kr. 5800
Pr.  behandling herefter kr. 550
Priser for Neurofeedback